Kliniska Manualer

Beräknat LDL kolesterol

Beräknat LDL-värde
Beräknat LDL

När används beräknat LDL?

  • Denna formel används allt mer sällan eftersom direkt mätning av LDL kolesterol är mer exakt och metoden finns tillgänglig på i princip samtliga laboratorier som analyserar lipider.
  • Metoden kräver att triglycerider mäts i fasta. Fasteprov är inte nödvändigt för att få ett korrekt LDL-värde vid direkt mätning av LDL.
  • Friedwalds formel används för att göra beräkningen och formeln ger osäkra resultat vid mycket höga värden på triglycerider eller totalkolesterol.

Vad är Friedwalds formel?

LDL = totakolesterol – HDL – (triglycerider / 2.2)

Referenser

Cordova CM, Schneider CR, Juttel ID, Cordova MM. Comparison of LDL-cholesterol direct measurement with the estimate using the Friedewald formula in a sample of 10,664 patients. Arq Bras Cardiol. 2004;83(6):482-7.

Innehåll

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt