Kliniska Manualer

Beräkning av vattenunderskott vid intorkning

Vattenunderskott vid hypernatremi
Patient
VätskebristLiter

Formeln estimerar underskott på vätska vid intorkning.

Referenser

Dehydration, Hypernatremia, and Hyponatremia. John E Morley. Clin Geriatr Med. 2015 Aug;31(3):389-99.

Innehåll

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt