Kliniska Manualer

Bolusdos insulin vid hyperglykemi

Bolusdos insulin
mmol/L
E
Ange dygnsdos insulin (alla sorter).

Resultat

BolusdosE insulin
Detta är den rekommenderade bolusdosen som skall ges vid hyperglykemi.

Innehåll

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt