Kliniska Manualer

Brugadas kriterier för ventrikeltakykardi (VT)

Brugadas kriterier för ventrikeltakykardi (VT)

Brugadas kriterier för ventrikeltakykardi (VT) används för att klargöra om en breddökad takykardi är VT eller en supraventrikulär takykardi (SVT). Detta är ett vanligt kliniskt problem eftersom det kan vara svårt att särskilja en VT från SVT om sistnämnda har breda QRS-komplex. VT anses föreligga (med hög säkerhet) om något av nedanstående fyra kriterier föreligger. SVT föreligger om samtliga fyra kriterier är frånvarande.

Brugada VT

1. Frånvaro av RS-komplex i samtliga bröstavledningar?

Alla QRS antingen helt positiva eller helt negativa.

Exempel på QRS i V1-V6, där alla QRS är helt positiva.

 

2. RS-intervall >100 ms i någon bröstavledning?

Mätning av RS-intervall.

3. Är AV-dissociation synlig?

Förmaksfrekvens skiljer sig från kammarfrekvens (kräver synliga P-vågor).

4. Finns morfologiska kriterier för VT I V1/V2 och V6?

Bedömning av QRS-morfologi

Vid RBBB-morfologi (QRS positivt i V1-V2):

  • V1: Monofasiskt R-komplex, qR-komplex talar starkt för VT.
  • V1: Om R är högre än R’ talar det också för VT.
  • V1: Övriga trifasiska komplex (rSr’, rsr’, rSR’, rsR’) talar för grenblockerad SVT.
  • V6: Klassiskt VT-mönster i V6 är rS-, QS eller R-komplex. Rs talar för SVT.

Vid LBBB-morfologi (QRS negativt i V1-V2):

  • V1: Vid VT är den initiala delen av QRS-komplexet mjuk (uppåt- eller nedåtgående) medan SVT har skarp start på QRS-komplexet. R-vågsduration ≥40 ms talar för VT. Duration från QRS-start till djupaste punkten på S-vågen/QS-komplexet ≥60 ms talar för VT.
  • V6: QR- och QS-komplex talar för VT. R-och RR’-komplex utan initial q-våg talar för SVT.

Diagnos: Ventrikeltakykardi (VT)

Diagnos: Supraventrikulär takykardi (SVT) med breddökade QRS-komplex

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt