Introduktion till EKG-diagnostik

Tolkningsmetod EKG-diagnostik

Systematisk EKG-tolkning Nedanstående tolkningsmetod är sammanfattad i vår Lathund för EKG-tolkning som du kan ladda ner från din kontosida.   1. Rytm Att kontrollera Är kammarfrekvens regelbunden med 50–100 slag/min? Finns P-våg framför varje kammarkomplex? Vanliga diagnoser Vid sinusrytm är frekvens 50-100/min; P-våg föregår varje QRS-komplex; PQ-tid är konstant och P-våg är positiv i avledning II.…

Läs kapitel

Den normala EKG-kurvan, normalvarianter och patologiska fynd

EKG-kurvan: definitioner, normalfynd, normalvarianter och patologi I detta kapitel presenteras den normala EKG-kurvan. Kunskap om den normala EKG-kurvan är en förutsättning för all EKG-diagnostik. För varje komponent på EKG-kurvan diskuteras förväntade normala fynd, normalvarianter samt tolkning av avvikelser från det normala. Detta är ett mycket viktigt kapitel för den som vill lära sig EKG-tolkning.  …

Läs kapitel

EKG-avledningar och avledningssystem

Avledningslära: EKG-avledningar och avledningssystem Det är viktigt att vara väl förtrogen med hur EKG-avledningar fungerar. I denna artikel diskuteras EKG-remsan, principer för avledningar samt de vanligaste avledningssystemen.   Ordlista Avledning – En avledning jämför elektriska potentialer i två mätpunkter (som utgörs av elektroder) över tid. Skillnaden i elektrisk potential i mätpunkterna presenteras i ett diagram. Detta diagram är…

Läs kapitel

Grundläggande elektrofysiologi

Hjärtats elektrofysiologi: elektrokardiologi Detta kapitlet handlar om hjärtats elektrofysiologiska egenskaper. Det är viktigt att förstå hur aktionspotentialen fungerar, hur detta ger upphov till elektrisk ström samt hur EKG-apparaten registrerar dessa elektriska signaler.   Ordlista Aktionspotential – Alla celler i hjärtat arbetar aktivt för att reglera koncentrationen av olika joner inuti och utanför cellen. Syftet är att etablera…

Läs kapitel

Introduktion till elektrokardiologi och EKG-tolkning

Introduktion till hjärtfysiologi och EKG-tolkning I detta kapitel diskuteras grundläggande principer inom elektrokardiologi. Detta inbegriper en introduktion till elektrofysiologi, uppkomst av EKG-kurvan samt principer för de vanligaste avledningarna.   Ordlista Aktionspotential – Alla celler i hjärtat arbetar aktivt för att reglera koncentrationen av olika joner inuti och utanför cellen. Syftet är att etablera en intracellulär…

Läs kapitel
EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig tolka EKG på riktigt!