Retledningshinder

Fascikelblock (hemiblock)

Främre och bakre fascikelblock (hemiblock) Fascikelblock kallades tidigare hemiblock men man har frångått denna benämningen. Vänster skänkel delas i två större fasciklar: en anterosuperior (främre) fascikel och en posteroinferior (bakre) fascikel. Vissa individer har ytterligare en fascikel (median eller centroseptal fascikel) som försörjer septum. Fascikelblock uppstår om överledningen i fasciklarna är blockerad eller nedsatt. Detta…

Läs kapitel

Vänstergrenblock (LBBB): EKG vid vänstersidigt skänkelblock

Vänstergrenblock Vid vänstergrenblock är vänster skänkel defekt och aktivering av vänster kammare sker via impulser från höger kammare. Ledningshindret kan sitta antingen i huvudskänkeln eller bilateralt i fasciklarna. Kardinalfyndet vid vänstergrenblock är QRS-tid ≥0,12 sek, djup och bred S-våg i V1 samt bred och klumpig R-våg i V6. Se Figur 99 B.     EKG-kriterier…

Läs kapitel

Högergrenblock (RBBB): Högersidigt skänkelblock

Högergrenblock Vid högregrenblock är höger skänkel anatomiskt eller funktionellt defekt så att impulsen inte leds genom denna. Aktivering av höger kammare sker via impulser från vänster kammare, och impulsen sprids (helt eller delvis) utanför retledningssystemet vilket går långsamt och ger därför breda QRS-komplex (≥0,12 s). Kardinalfyndet är QRS-tid ≥0,12 sek med en stor R’-våg i…

Läs kapitel

Intraventrikulära retledningshinder: Skänkelblock & fascikelblock

Intranventrikulär Impulstransmission Det intranventrikulära retledningssystemet utgörs av His-Purkinjesystemet. Denna ensemble består av His bunt, höger och vänster skänkel, varav sistnämnda delas i en främre och en bakre fascikel. Kammarseptum försörjs av Purkinjefibrer från vänster skänkel. Höger skänkel avger i princip inga Purkinjefibrer under förloppet genom septum. Purkinjefibrer avgår från höger skänkel först i nivå med…

Läs kapitel

Utredning och behandling av AV-block I, II & III

Handläggning av patienter med AV-block Utöver EKG, sedvanlig anamnes (med fokus på orsaker till AV-block, se ovan) och status bör man kontrollera troponin I/T för att utesluta ischemisk orsak till AV-block. Holter-EKG är av värde vid paroxysmala besvär om man är osäker på diagnosen.   Behandling av AV-block I, II och III Akutbehandling Behandlingen i…

Läs kapitel

AV-block III

AV-block III (totalt AV-block, AV-dissociation) Vid AV-block III överleds inga impulser från förmak till kammare. Då föreligger så kallad atrioventrikulär dissociation (AV-dissociation). Patienten överlever om en ersättningsrytm (med ursprung distalt om hindret) uppkommer. AV-block III kan, men behöver inte, föregås av lägre grader AV-block. Se Figur 97.     P-vågorna har ingen relation till QRS-komplexen,…

Läs kapitel

AV-block II

AV-block II Vid AV-block II blockeras vissa förmaksimpulser fullständigt. Det innebär att vissa P-vågor inte följs av QRS-komplex. AV-block II indelas i: Mobitz typ I (synonym: Wenckebach block) Mobitz typ II.   Mobitz typ I (Wenckeback block) Vid Mobitz typ I förlängs PQ-tiden successivt över ett par hjärtcykler tills en förmaksimpuls blockers helt och QRS-komplexet faller…

Läs kapitel

AV-block I

AV-block I AV-block I innebär att överledning från förmak till kammare är långsammare än normalt vilket karaktäriseras av förlängd PQ-tid (0.22 s) men alla P-vågor följs av QRS-komplex. AV-block I är oftast ofarligt och hindret är i regel lokaliserat i själva AV-noden. Se Figur 94.   EKG-kriterier PQ-tid ≥0,22 s. Alla P-vågor följs av QRS-komplex.…

Läs kapitel

AV-block – översikt

AV-systemet AV-systemet består av AV-noden och His-Purkinjesystemet. Dessa strukturer ansvarar för att överföra impulsen från förmaken till kammarna. I AV-noden är överledningen mycket långsam och detta leder till att impulsen bromsas. Denna inbromsning är dock lämplig eftersom den ger förmaken tid för att fylla kammarna med blod. Impulsen fortsätter sedan genom His-Purkinjesystemet som består av…

Läs kapitel
EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig tolka EKG på riktigt!