EKG för sjuksköterskor och ambulanspersonal (prehospital personal)

ekg.nu är en komplett EKG-utbildning online. Denna utbildning inbegriper en komplett e-bok. E-boken, EKG-testerna, lathundarna och videoföreläsningarna är tillgängliga för samtliga medlemmar. Tillsammans utgör dessa den mest omfattande resursen för EKG-tolkning på svenska. ekg.nu är perfekt för sjuksköterskor och ambulanspersonal. ekg.nu används bland annat i utbildningen på sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet samt inom prehospital akutvårdsutbildning.

EKG Test

Tillgång till allt material kostar 199 kr för ett permanent medlemskap. Då får Du tillgång till allt befintligt och kommande material. Nytt material publiceras varje vecka. Inga ytterligare kostnader tillkommer.

Materialet på ekg.nu är uppbyggd så att nivån och svårighetsgraden trappas upp gradvis. De viktigaste aspekterna av EKG-tolkning framförs först och därefter diskuteras detaljer och kuriosa. Det innebär att alla läsare oavsett medicinsk profession kan tillgodogöra sig kunskapen på ett adekvat vis.

Eftersom EKG-testerna inbegriper utförliga förklaringar så utgör de en viktig del av EKG-utbildningen här på ekg.nu. Vi rekommenderar att Du fortlöpande genomför EKG-tester eftersom konsten att tolka ett EKG är en färskvara.

EKG för sjuksköterskor och prehospital personal

ekg.nu innehåller allt man behöver som sjuksköterska eller prehospital vårdgivare. Utbildningen skapades ursprungligen för att förbättra EKG-tolkningen bland prehospital personal och på akutintaget men tack vare det stora intresset från övriga så expanderades materialet för att kunna tillgodose alla vårdgivares behov.

Med ekg.nu sparar Du mellan 300 till 700 kr jämfört med alternativen. Medlemskapet kan köpas privat eller av arbetsgivare eller utbildningsorganisation.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt