Kontakt & support

Här kan du kontakta oss för support, frågor om medlemskap mm. Vi svarar som inom 24 timmar.

Vanliga frågor och svar

Vem borde använda ekg.nu?

Den som vill lära sig EKG-tolkning. Alla kapitel på ekg.nu är utformade så att även nybörjare och studenter (inom samtliga discipliner) skall kunna få full förståelse för koncepten inom EKG-diagnostik. Svårighetsgraden trappas upp gradvis så att även mer erfarna har nytta av materialet. ekg.nu är utformad så att den kan användas av alla, exempelvis studenter, läkare, sjuksköterskor, BMA, forskare, ambulanspersonal osv.

Vad ingår i medlemskapet?

I medlemskapet ingår tillgång till alla kapitel, videoföreläsningar och EKG-tester under den tiden som medlemskapet är giltigt. Det finns två typer av medlemskap:

  • Permanent: Detta medlemskap är giltigt för alltid. Du betalar en enda gång och har tillgång till allt nuvarande och kommande material.
  • Prenumeration 1 månad: Detta medlemskap är giltigt 1 månad och förnyas om du inte avslutar det innan.

Permanent medlemskap är inte tidsbegränsad, utan ditt konto är permanent.

Prenumerationen är däremot tidsbegränsad, så till vida att du betalar 49 kr varje månad tills du avslutar prenumerationen.

Skaffa gruppkonto till avdelning, kurs, företag, organisation

Gruppkonto är perfekt för kliniker, kurser och företag. Läs mer om gruppkonton.

Hur skiljer sig ekg.nu från böcker och kurser?

Syftet med ekg.nu är att erbjuda en komplett kunskapskälla för EKG-diagnostik. Många studenter och kliniker upplever EKG-tolkning som komplicerat. Sannolikt beror detta på att de flesta böcker tenderar göra överdrivna förenklingar av diagnostiken, utelämna kliniska aspekter (särskilt differentialdiagnostik) och klinisk handläggning. ekg.nu är en e-bok med interaktiva undervisningsmoment och praktiska tester. ekg.nu täcker allt ifrån fysiologi, patofysiologi och diagnostik till klinisk handläggning. Med ekg.nu kan du säkerställa din kompetens inom EKG-diagnostik.

Hur detaljerat är materialet på ekg.nu

ekg.nu är mycket detaljerad men ändå enkel att förstå. Varje kapitel och varje ämne byggs upp gradvis, så att studenter och nybörjare kan få en fullständigt förståelse. Detaljer introduceras gradvis så att även den mest erfarna klinikern har nytta av ekg.nu. Bland våra användare finns läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, studenter, professorer, forskare, BMA, ambulanspersonal och många fler. Notera att vi expanderar samtliga kapitel fortlöpande.

Ja. Du erhåller intyg för varje avklarad kurs. I dagsläget finns två kurser; den första kursen är teoretisk (EKG-boken) och den andra är praktisk (EKG-tester och föreläsningar). Intyget kan skrivas ut. På flera kliniker i landet används dessa intyg för att säkerställa att personal/studenter har adekvata färdigheter i EKG-tolkning.

Ja. Det är vanligt att sjukhusavdelningar, vårdcentraler och kurser på universitet/högskola köper medlemskap till anställda/studenter. Läs mer om gruppkonton här eller kontakta oss idag.

Det är vanligt att man använder sin utbildningspott för att bekosta medlemsskap på ekg.nu. Du får ett kvitto när du betalat och detta kvitto lämnar du till din arbetsgivare.

Nej. ekg.nu är en komplett bok i klinisk EKG-tolkning och mer därtill. ekg.nu inbegriper även interaktiva EKG-tester, videoföreläsningar samt redogörelser för behandlingar och utredningar. Materialet på ekg.nu är endast tillgängligt på www.ekg.nu och kräver alltså internetuppkoppling.

Vilka villkor gäller för öppet köp?

Om du inte är nöjd med tjänsten får du pengarna tillbaka, förutsatt att du kontaktar oss inom 5 dagar efter köpet genomförts.

Nej. Vi anser att tryckta böcker inte har någon plats i modern utbildning, särskilt inte ur ett miljöperspektiv. Dessutom uppdaterar vi ekg.nu nästan varje vecka och så frekventa uppdateringar lämpar sig inte för en tryckt bok.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt