Kliniska Manualer

Kroppsyta (Body Surface Area)

Kroppsyta
Kroppsytam2

Referenser

Du Bois D, Du Bois EF. Arch Intern Med 1916;17:863.9

Innehåll

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt