Pulmonalisstenos (PS)

Pulmonalisstenos är nästan alltid en följd av kongenital hjärtsjukdom. Stenosen kan vara fixerad eller dynamisk, beroende på den bakomliggande orsaken. Pulmonalisstenos kan vara valvulär (stenosen…

Mitralisstenos (MS)

Mitralisvitier Mitralisklaffen separerar vänster förmak och vänster kammare. Klaffen är upphängd i en klaffring som fortsätter i annulus fibrosus. Mitralisklaffen har ett främre och ett…

Pulmonalisinsufficiens (PR)

Nästan alla vuxna har lite läckage i pulmonalisklaffen och det betraktas inte som patologiskt. Vid pulmonell hypertension föreligger däremot patologisk insufficiens. Tabell 1 redovisar orsaker…

Trikuspidalisinsufficiens (TR/TI)

Trikuspidalisklaffen Trikuspidalisklaffen separerar höger kammare och höger förmak. Den består vanligtvis av tre segel (anterior, posterior, septal). Seglen fäster till papillarmusklerna via chordae tendineae. Trikuspidalisklaffen…

Trikuspidalisstenos (TS)

Trikuspidalisstenos är sällsynt och orsakas av reumatisk klaffsjukdom, kongenital hjärtsjukdom samt tumörer. Vid trikuspidalisstenos är klaffen förtjockad, rörelsebegränsad och eventuellt är klaffseglen sammanväxta i commissurerna. …

Aortastenos (AS)

Aortastenos Aortastenos innebär att aortaklaffens öppningsarea är reducerad. En liten öppningsarea leder till ökat motstånd i aortaklaffen, vilket leder till påverkan på vänster kammare. Orsaken…

Takykardi-inducerad kardiomyopati

Kardiomyopati orsakad av takykardi En långdragen takykardi kan orsaka kardiomyopati med dilatation av vänster kammare. Denna typ av takykardi kallas takykardi-inducerad kardiomyopati och kan orsakas…

error: Innehållet är skyddat.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!