Bedömning av diastolisk funktion med ekokardiografi

Ekokardiografisk bedömning av diastolisk funktion Diastolisk funktion bedöms genom att undersöka vänster förmak och vänster kammare avseende funktion, geometri och dopplerflöden. Med pulsad doppler undersöks…

Relaxation av vänster kammare

Myokardiets relaxering och diastolisk funktion Myokardiets relaxering är avgörande för den diastoliska funktionen. De viktigaste faktorerna är relaxeringens hastighet och grad. Under ideala förhållanden skall…

Diastolisk hjärtfunktion (diastole)

Diastolisk hjärtfunktion I föregående kapitel diskuterades systolisk hjärtfunktion. Det är lätt att förstå varför systolisk funktion är fundamental för global hjärtfunktion. Varje dygn kontraherar vänster…

Regional kontraktil funktion

Ekokardiografi för bedömning av regional kontraktil funktion Systolisk kammarfunktion är en av de starkaste prediktorerna för total och kardiovaskulär mortalitet. I föregående kapitel diskuterades metoder…

Fractional shortening (FS)

Fractional shortening (FS) för skattning av systolisk funktion Fractional shortening (FS) mäts i parasternal långaxelvy (PLAX) med M-mode. Man mäter ventrikelns diameter i slutsystole (LVESD)…

Ejektionsfraktion (EF)

Ejektionsfraktion (EF) I flera decennier har ejektionsfraktion (EF) varit den dominerande metoden för bedömning av systolisk funktion. Ejektionsfraktion är enkel att beräkna; om vänster kammare…

Vänster kammares storlek och massa

Vänster kammares storlek och massa Vänster kammares massa (vikt) kan också avspegla kammarens funktion och belastning, även om detta är ett indirekt mått. Massan är…

error: Innehållet är skyddat.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!