Konstriktiv perikardit

Konstriktiv perikardit: slutstadiet på kronisk perikardit Konstriktiv perikardit är resultatet av en kronisk inflammation i perikardiet. I princip alla orsaker till perikardit kan resultera i…

Kardiomyopati

Kardiomyopati innebär att myokardiet är strukturellt och funktionellt förändrat och förändringarna förklaras inte av kranskärlssjukdom, hypertoni, klaffsjukdom eller kongenital hjärtsjukdom. Kardiomyopati leder till försämrad hjärtfunktion…

Bedömning av diastolisk funktion med ekokardiografi

Ekokardiografisk bedömning av diastolisk funktion Diastolisk funktion bedöms genom att undersöka vänster förmak och vänster kammare avseende funktion, geometri och dopplerflöden. Med pulsad doppler undersöks…

Relaxation av vänster kammare

Myokardiets relaxering och diastolisk funktion Myokardiets relaxering är avgörande för den diastoliska funktionen. De viktigaste faktorerna är relaxeringens hastighet och grad. Under ideala förhållanden skall…

Diastolisk hjärtfunktion (diastole)

Diastolisk hjärtfunktion I föregående kapitel diskuterades systolisk hjärtfunktion. Det är lätt att förstå varför systolisk funktion är fundamental för global hjärtfunktion. Varje dygn kontraherar vänster…

error: Innehållet är skyddat.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!