Vänster kammares funktion (vänsterkammarfunktion)

Hjärtats funktion är avhängigt av ett stort antal parametrar, vilka bland annat inkluderar förmaksfunktion, klaffunktion och kammarfunktion. Men hjärtfunktionen är också avhängig av faktorer utanför…

Myokardfibrillernas struktur & funktion

Myokardfibrillernas struktur & kraftutveckling Myokardiet i vänster kammare kan delas in i flera lager (Figur 1). Endokardiet är muskellagret närmst kaviteten. Epikardiet är det yttersta lagret…

Den ekokardiografiska standardundersökningen

Ekokardiografisk standardundersökning De vyer som ingår i standardundersökningen diskuteras nu i kronologisk ordning. Parasternal långaxelvy (PLAX, Parasternal Long Axis view) Placering: Ulstraljudssändaren placeras parasternalt vänster…

Principer för undersökningens genomförande

Ekokardiografi: undersökningsprinciper På mindre barn är det möjligt att genomföra transthorakal ekokardiografi (TTE) med barnet i ryggläge. Det är möjligt eftersom avståndet mellan hjärtat och…

error: Innehållet är skyddat.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!