EKG Test 6

Detta test inkluderar fall som är vanliga men som kliniker ändå upplever som svåra. Som vanligt följer detaljerade svar efter varje fråga.