EKG Test 6

Detta test inkluderar fall som är vanliga men som kliniker ändå upplever som svåra. Som vanligt följer detaljerade svar efter varje fråga.

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig tolka EKG på riktigt!