Högerkammarbelastning

Högerkammarbelastning Vid bedömning av höger hjärthalva är det viktigt att vara förtrogen med hemodynamiska principer och förhållanden som råder på höger sida. Ekokardiografi är förstahandsalternativ…

Kardiella tumörer

Tumörer i hjärtat: Benigna och maligna kardiella tumörer Kardiella tumörer är ovanliga. De kan uppkomma var som helst i hjärtat eller den omgivande vävnaden. Tumörerna…

Endokardit

Endokardit: orsaker, diagnostik, ekokardiografi & behandling Endokardit innebär att en bakteriell infektion engagerar hjärtklaffarna och detta är ett allvarligt tillstånd. Infektionshärden på klaffen kallas vegetation.…

Mitralisinsufficiens (MI/MR)

Den engelska benämningen för mitralisinsufficiens (MI) är mitral regurgitation (MR). Eftersom förkortningen MI oftast åsyftar myokardinfarkt (myocardial infarction), används förkortningen MR i detta kapitel. I…

Aortainsufficiens (AR/AI)

Den engelska benämningen för aortainsufficiens (AI) är aortic regurgitation (AR). Aortainsufficiens innebär att aortaklaffen inte håller tätt under diastole, varvid blod flödar tillbaka från aorta…

Pulmonalisstenos (PS)

Pulmonalisstenos är nästan alltid en följd av kongenital hjärtsjukdom. Stenosen kan vara fixerad eller dynamisk, beroende på den bakomliggande orsaken. Pulmonalisstenos kan vara valvulär (stenosen…

Mitralisstenos (MS)

Mitralisvitier Mitralisklaffen separerar vänster förmak och vänster kammare. Klaffen är upphängd i en klaffring som fortsätter i annulus fibrosus. Mitralisklaffen har ett främre och ett…

Pulmonalisinsufficiens (PR)

Nästan alla vuxna har lite läckage i pulmonalisklaffen och det betraktas inte som patologiskt. Vid pulmonell hypertension föreligger däremot patologisk insufficiens. Tabell 1 redovisar orsaker…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt