Medvetslöshet, medvetandesänkning

All vårdpersonal bör vara förtrogen med handläggning av medvetslösa eller medvetandesänkta patienter. Allra vanligast är dessa patienter inom akutsjukvården men de förekommer även inom primärvård…

Akut buksmärta (akut buk)

Buksmärta är mycket vanligt inom akutsjukvård, öppenvård, slutenvård och primärvård. Handläggning av buksmärta beror till stor del på buksmärtans debut. Akut uppkommen buksmärta definieras som…

Yrsel (vertigo)

Yrsel (vertigo) är ett mycket vanlig symptom inom primärvård, akutsjukvård, öppenvård och slutenvård. Yrsel är ett ospecifikt symptom som kan vara uttryck för benigna tillstånd,…

Synkope (svimning)

Definition av övergående medvetandeförlust: kort förlust av medvetande (personen är inte kontaktbar). Medvetandeförlusten varar oftast i några sekunder eller minuter. Debuten är snabb och återhämtningen…

Bensvullnad och benödem

Bensvullnad och underbensödem Svullna underben är mycket vanlig sökorsak inom primärvård och akutsjukvård. Majoriteten av fallen är benigna men man måste utesluta potentiellt allvarliga tillstånd,…

Huvudvärk

>90% av kvinnor och 75% av män i åldern 20-30 drabbas av intermittent huvudvärk. Incidens minskar med ökad ålder. Efter 70 års ålder är incidens…

Feber

Principer för temperaturreglering Kroppstemperatur styrs från hypothalamus. Medeltemperatur oralt under dygnet: 36.8°C ± 0.4°C. Kroppstemperatur är lägst temperatur på morgonen (ca 06:00) och högst temperatur…

Status och Klinisk Undersökning

Medicinskt status innebär att man gör en systematisk kartläggning av organfunktioner. Om patientens anamnes är ospecifik eller bjuder många differentialdiagnoser är det nödvändigt att göra…

Medicinsk anamnes

Anamnes Principer för bemötandet diskuterades i kapitlet Den Kliniska Konsultationen. Här diskuteras medicinska aspekter av anamnesen. Anamnes är fundamental för all medicinsk diagnostik. Noggrann anamnes…

Bröstsmärta

Anamnes & status När man handlägger en patient med bröstsmärta är den primära uppgiften att utesluta/verifiera potentiellt livshotande tillstånd. Dessa tillstånd är som följer: Akuta…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt