Arbetsfysiologi: arbetsprovets fysiologi

Kardiopulmonella reaktioner och adaptationer vid fysisk ansträngning Musklernas metabola aktivitet påverkar både perfusion (genomblödning) och syreextraktion (mängden oxygen som extraheras ur artärblod). I vila flödar…

Bedömning av arbetsprovet (arbets-EKG): från EKG till symptom

Bedömning av arbetsprov (arbets-EKG) Följande parametrar ingår i bedömning av arbetsprovet  Symptom Maximalt uppnådd belastning (prestationsförmåga) Hjärtfrekvens & hjärtfrekvensens reaktion på belastningen EKG-reaktion: ST-T-förändringar, arytmier, retledningshinder…

Fysiologiska mekanismer & myokardischemi under arbetsprov

Fysiologiska mekanismer: från normalreaktion till ischemi Fysisk aktivitet leder till ökat syrebehov i kroppens muskler, inklusive hjärtmuskeln. Syrebehovet stiger parallellt med aktivitetens intensitet. När den fysiska aktiviteten startar…

Parametrar att bedöma under arbetsprov (arbets-EKG)

Parametrar att bedöma före, under och efter arbetsprovet Under arbetsprovet skall flera parametrar bedömas fortlöpande. Dessa listats i följande tabell: Parameter Kommentar Allmäntillstånd   Bröstsmärta Graderas…

Förberedelser och protokoll för arbetsprovet

Förberedelser inför arbetsprov Arbetsprovet genomförs av legitimerad personal med kunskap och erfarenhet om undersökningen och de komplikationer som kan uppstå. Trots den låga risken för…

Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)

Introduktion till det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG) Det kliniska arbetsprovet har använts i över 50 år för att bedöma kardiopulmonell kapacitet och för att diagnostisera hjärtsjukdom. Undersökningens värde…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt