Avsnitt 1, Kapitel 1
Pågående

Veckans EKG-fall: AV-block 3

Rätt svar: AV-block III (Tredje gradens AV-block)

Det ses P-vågor som “rider” genom EKG-kurvan. P-vågorna har konstanta P-P-intervaller, men inget samband med QRS-komplexen, vilka också uppvisar konstanta RR-intervaller. Kammarrytmen är cirka 45 slag/min, vilket sannolikt är en ersättningsrytm från förmaken (oftast området omkring AV-noden; sk nodal rytm).

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt