Lär dig EKG-tolkning. På riktigt.

EKG.nu är Sveriges mest använda EKG-bok

Nyhet

Läs i mörkt läge

Nu kan du läsa i mörkt eller ljust läge, på dator, i mobilen eller på plattan.

EKG-tolkning

Sök i alla böcker

Följ din progress

Följ din progress och få intyg på avklarade moment.

Alla kan bli experter på EKG-diagnostik

EKG.nu är en komplett e-bok och utbildning i klinisk EKG-diagnostik. Denna resurs skapades för att säkra kompetensen bland läkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal, BMA, studenter och forskare. Idag används ekg.nu på samtliga medicinska universitet och universitetssjukhus. Syftet med ekg.nu är att täcka alla aspekter av klinisk EKG-diagnostik, inklusive det kliniska omhändertagandet. ekg.nu ger dig en komplett e-bok som ackompanjeras av videoföreläsningar och tester. Materialet uppdateras och utökas fortlöpande. Diagnoskriterier, utredningar och behandlingsförslag är i linje med riktlinjer som utfärdats av European Society for Cardiology, American Heart Association, American College of Cardiology och International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology.

Pedagogiska videoföreläsningar

Bli säker på akut och kronisk myokardischemi

Tydliga och utförliga förklaringar

Utbildningen är heltäckande för i princip alla som vill lära sig tolka EKG. Bland våra medlemmar finns samtliga yrkeskategorier och studenter representerade. Läkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal, biomedicinska analytiker och studerande inom respektive yrke använder ekg.nu dagligen. ekg.nu riktar sig till alla som arbetar med EKG-diagnostik.

Figur 99. Högergrenblock och vänstergrenblock.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt