Ekokardiografi

Ekokardiografi (UKG, UCG) har en central position i modern kardiovaskulär medicin. Den ekokardiografiska undersökningen har numera en given position vid sidan av EKG, vitalparametrar och blodprover för utvärdering av patienter med misstänkt hjärt-kärlsjukdom. Idag är ekokardiografi så central att flertalet kardiovaskulära utredningar börjar med denna undersökningen. Detta gäller patienter inom primär-, öppen- och slutenvård. Föga förvånande har intresset och förmågan att genomföra och tolka den ekokardiografiska undersökningen, liksom andra ultraljudsundersökningar, ökat lavinartat de senaste åren. Idag används ultraljudsdiagnostik av flera personalkategorier inom hela sjukvården.

Kapitel

Expandera alla
För alla

Bok/kurs Includes

  • 10 Avsnitt
  • 51 Kapitel

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt