Genetik & syndrom

Hjärttamponad (elektrisk alternans): orsaker, EKG, behandling

Hjärttamponad Perikardit kan leda till perikardiell effusion (utgjutning till hjärtsäcken) och om vätskemängden blir för stor kommer hjärtats pumpmekanism påverkas och i värsta fall kan cirkulationen hotas (hjärttamponad). Små utgjutningar behöver inte ge några EKG-förändringar. Andra orsaker till hjärttamponad är postkardiotomisyndrom, akut transmural hjärtinfarkt, ruptur av hjärtats fria vägg (hemoperikard), exsudation sekundärt till lung/bröstcancer, SLE…

Läs kapitel

Perikardit, myokardit & perimyokardit: orsaker, EKG, behandling

Perikardit, myokardit & perimyokardit Perikardit är inflammation i hjärtsäcken och myokardit är inflammation i myokardet. Dessa två tillstånd brukar ofta ackompanjera varandra och benämns då perimyokardit. Tillståndet orsakas oftast av virus och är som regel benignt men vissa patienter kan behöva slutenvård. Perimyokardit orsakar differentialdiagnostiska problem gentemot hjärtinfarkt eftersom tillståndet orsakar bröstsmärta, EKG visar ST-höjningar…

Läs kapitel

Tidig repolarisation (early repolarization): orsak, EKG-kriterier, handläggning

Tidig repolarization (early repolarization) I befolkningen har cirka 5–13% tidig repolarisation på EKG (70% är män). Tidigare trodde man att tidig repolarisation var ofarligt och att det berodde på att repolarisationen startat för tidigt (EKG-bilden kan ge ett sådan intryck). Numera vet man att tidig repolarisation – särskilt om EKG-förändringarna föreligger i avledning II, aVF…

Läs kapitel

Takotsubo kardiomyopati: orsaker, EKG, behandling

Takotsubo kardiomyopati Synonym: apical ballooning syndrome, transient left ventricular apical ballooning syndrome, ampulla cardiomyopathy, broken heart syndrome, brustet hjärta, stress cardiomyopathy, stress-induced cardiomyopathy. Takotsubo kardiomyopati karaktäriserades första gången i Japan 1991. Patienterna, som oftast är äldre kvinnor, insjuknar med bröstsmärtor dyspnea och eventuellt hemodynamisk påverkan. EKG visar typiskt lokaliserade ST-höjningar, T-vågsnegativisering och/eller Q-vågor och det…

Läs kapitel

Brugada syndrom: orsak, EKG och klinisk handläggning

Brugada syndrom: orsak, EKG och behandling Bröderna Brugada beskrev år 1992 ett syndrom med säreget EKG som var associerat med synkope, maligna kammararytmier, hjärtstillestånd och plötslig hjärtdöd. Syndromet föreföll vara ärfligt och karaktäriserades av ST-höjningar i V1-V3. Än idag är prevalenssiffror osäkra men Brugada syndrom är vanligast i Asien (särskilt Thailand). I Europa torde prevalenssiffror…

Läs kapitel
EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig tolka EKG på riktigt!