Medlemskapets villkor

Välkommen som medlem på ekg.nu

De allmänna villkor som deklareras nedan är de villkor som gäller för användning av den webbbaserade tjänsten som finns på ekg.nu. På denna Internetadress tillhandahålls en utbildning i klinisk EKG-diagnostik. Utbildningen – som huvudsakligen tar sig form i bild och text – benämns hädanefter ”Tjänsten”. De villkor som anges nedan utgör ”Allmänna villkor”. Skaparna till Tjänsten benämns ”Upphovsmännen”.

1. Medlemsskap & Säkerhet

1.1. På http://ekg.nu erbjuds en tjänst där du kan få utbildning (huvudsakligen i text och bild) i klinisk EKG-diagnostik och kardiovaskulär medicin. Tjänsten tillhandahålls via en webbplattform som hädanefter benämns ”Applikationen”.

1.2 För att nyttja Applikationen behöver du ett medlemskap. Medlemskapet kan vara behäftat med en kostnad och kräver att du anger e-postadress, namn, adress och yrke. För att skapa ett användarkonto skall du vara minst 18 år, vilket du bekräftar när du skapar kontot.

1.3 Informationen i Applikationen är avsedd för professionella och studerande inom relevanta utbildningar. Primär målgrupp är läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och forskare. Den kunskap som kan inhämtas från Applikationen får inte användas av icke professionella. Informationen i Applikationen skall inte användas för att ersätta evidensbaserad diagnostik, evidensbaserad vård, eller beprövad erfarenhet. Informationen som presenteras i Applikationen avser vara i harmoni med befintliga medicinska riktlinjer och konsensusdokument. Det kan dock inte garanteras att informationen i Applikationen är helt i linje med sådana dokument. Det är användarens ansvar att utröna huruvida informationen som presenteras i Applikationen är användbar och korrekt. Upphovsmännen är legitimerade läkare och gör sitt yttersta för att informationen skall vara korrekt och uppdaterad. Det är ändock varje enskild användares ansvar att bekräfta att informationen är korrekt innan den används. Informationen i Applikationen skall aldrig ersätta evidensbaserad vård och beprövad erfarenhet, ej heller läkares rådgivning.

1.4 Medlemsskapets duration är som följer för respektive prenumeration:

Prenumerationen Obegränsad innebär att Du är medlem under all den tid som webbplatsen existerar. Om webbplatsen upphör att existera, kommer Din prenumeration att upphöra.

Prenumerationen 1 månad innebär att Du är medlem i en månad. Prenumerationen 6 månader innebär att Du är medlem i 6 månader. För prenumerationen Obegränsad betalar Du endast en gång och därefter debiteras Du aldrig igen. För övriga prenumerationer betalar Du månadsvis (29 kr) eller halvårsvis (99 kr) via autogiro. Prenumerationen förnyas automatiskt tills du avslutar prenumerationen. Du kan avsluta prenumerationen när som helst genom att trycka på ”Avsluta prenumeration” på ”Mitt konto”. Om Du avslutar prenumerationen innan den utlöpt har Du ändå tillgång till allt material under återstoden av prenumerationen.

2. Betalning

2.1 Priser för användning av Tjänsten framgår alltid av beställningssidan. Priser och erbjudanden kan variera över tid. Alla priser visas inklusive svensk mervärdesskatt. Upphovsmännen har rätt att från tid till annan justera priserna. Betalning görs direkt på hemsidan via tredjeparts-lösning. Betalningen är säker eftersom hela Applikationen är krypterad enligt branschstandard (SSL/TLS). Vidare sker transaktionen hos tredje part som likaledes implementerar krypterad informationsöverföring. Öppet köp gäller i 3 dagar.

3. Användarrätt

3.1 Som medlem får du en begränsad och återkallelsebar rätt att använda Applikationen för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte dela dina inloggningsuppgifter (till Applikationen) med andra personer. Applikationen har en inbyggd modul som kan upptäcka sådan otillåten användning.

3.2 Det kan inte garanteras att du alltid kommer att komma åt Applikationen via alla mobiltelefoner, datorer, surfplattor eller från alla platser. Applikationen kräver anslutning till Internet. Det kan inte garanteras att Applikationen är felfri eller fri från brister och säkerhetsrelaterade problem. Webbplattformen är konstruerad så att dina personuppgifter lagras säkert och skyddat. All information är krypterad med SSL/TLS.

3.3 Författarna äger rättigheterna till text och bild, såvida inte annat anges i direkt anslutning till text och bild. Du har inte rätt att kopiera, sprida eller sälja informationen utan skriftligt samtycke från författarna.

4. Reklamation

4.1 Om Tjänsten inte fungerar trots att du har de förutsättningar som krävs för att använda Tjänsten, så skall du reklamera den inom 30 dagar.

5. Behandling av personuppgifter

5.1 Dina personuppgifter kommer aldrig ges till tredje part. Tjänsten kommer aldrig kräva känsliga personuppgifter av dig, utöver namn, yrke, e-postadress och adress. Tjänsten inkluderar utskick av ett nyhetsbrev max 8 gånger per år. Detta nyhetsbrev kan innehålla information/reklam från tredje part. Du har alltid rätt att avböja nyhetsbrevet utan att avsluta ditt medlemsskap i Tjänsten.

7. Avsluta medlemsskap

7.1 Om du önskar radera ditt användarkonto ber vi dig att skicka en begäran till oss på hej@ekg.nu. Återbetalning av medlemsavgift sker inte, såvida inte reklamation görs (se nedan).

8. Sekretess

8.1 Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part.

9. Ändringar och övrigt

9.1 Upphovsmännen förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor. Du kommer få information om ändring av de Allmänna Villkoren senaste 30 dagar innan villkoren implementeras. Om du inte accepterar villkoren skall du avsluta ditt medlemsskap.

 

Reklamationer

Allmänna Reklamationsnämnden. Om du har synpunkter eller klagomål på Tjänsten, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”). Du hittar mer information om ARN på www.arn.se. Du kan också kontakta ARN genom nedanstående kontaktuppgifter.

Allmänna Reklamationsnämnden
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Epost: arn@arn.se