Villkor, cookies & nyhetsbrev

Välkommen som medlem på ekg.nu

De allmänna villkor som deklareras nedan är de villkor som gäller för användning av tjänsten på ww.EKGg.nu. På www.ekg.nu tillhandahålls utbildning i klinisk medicin. Utbildningen – som huvudsakligen tar sig form i bild och text – benämns hädanefter “www.ekg.nu“. De villkor som anges nedan utgör “Allmänna villkor“.

1. Medlemsskap

1.1. På www.ekg.nu erbjuds en tjänst där du kan få utbildning (huvudsakligen i text och bild) i klinisk medicin, EKG-diagnostik och kardiovaskulär medicin.

1.2 För att nyttja Tjänsten behöver du ett medlemskap. Medlemskapet kräver att du betalar en avgift, anger e-postadress, namn, adress och yrke.

1.3 Informationen på www.ekg.nu är avsedd för professionella och studerande inom vårdutbildningar. Primär målgrupp är läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, ambulanspersonal och forskare. Den kunskap som kan inhämtas från www.ekg.nu får inte användas av icke professionella. Informationen på www.ekg.nu skall inte användas för att ersätta evidensbaserad vård. Informationen som presenteras på www.ekg.nu avser vara i harmoni med befintliga medicinska riktlinjer och konsensusdokument. Det kan dock inte garanteras att informationen på www.ekg.nu är helt i linje med sådana dokument. Det är användarens ansvar att utröna huruvida informationen som presenteras på www.ekg.nu är korrekt.

1.4 Medlemsskapets duration är som följer för respektive prenumeration:

Prenumerationen Obegränsad innebär att Du är medlem utan tidsbegränsning. Om www.ekg.nu upphör att existera, kommer Din prenumeration att upphöra.

Prenumerationen 1 månad innebär att Du är medlem i en månad.

Prenumerationen 6 månader innebär att Du är medlem i 6 månader.

För prenumerationen Obegränsad betalar Du endast en gång och därefter debiteras Du inte igen (för den specifika produkten). För övriga prenumerationer betalar Du månadsvis via autogiro. Prenumerationen förnyas automatiskt tills du avslutar prenumerationen. Du kan avsluta prenumerationen när som helst genom att trycka på “Avsluta prenumeration” på “Mitt konto”. Om Du avslutar prenumerationen innan den utlöpt har Du ändå tillgång till allt material under återstoden av prenumerationen.

2. Betalning

2.1 Priser för användning av tjänsten framgår alltid på beställningssidan. Alla priser visas inklusive svensk mervärdesskatt. Öppet köp gäller i 14 dagar.

3. Rättigheter

3.1 Som medlem har du rätt att personligen använda utbildningen på www.ekg.nu. Du får inte använda innehållet på www.ekg.nu för kommersiellt bruk och dina inloggningsuppgifter får inte delas med andra.

3.2 För att använda www.ekg.nu krävs anslutning till Internet, en webbläsare samt att servern, där www.ekg.nu huseras, är funktionell. Det innebär att det inte kan garanteras att du alltid har tillgång till www.ekg.nu.

3.3 Författarna till utbildningsmaterialet på www.ekg.nu äger rättigheterna till text och bild, såvida inte annat anges i direkt anslutning till text och bild. Du har inte rätt att kopiera eller sprida innehållet utan författarnas skriftliga samtycke.

4. Reklamation

4.1 Om du anser att www.ekg.nu inte fungerar så skall du reklamera ditt köp inom 30 dagar.

5. Behandling av personuppgifter & nya dataskyddsförordningen (GDPR)

5.1 Vilka personuppgifter sparar vi? Vi sparar din e-postadress, förnamn, efternamn, arbetsplats (frivilligt) och sysselsättning (frivilligt) när du registrerar dig. Därutöver registrerar vi din IP-adress för Din och vår säkerhet. IP-adressen kan användas för att (1) ifrågasätta huruvida du efterlever villkoret om att inte dela dina inloggningsuppgifter med tredje part, eller (2) för att bedöma huruvida någon obehörig har tagit sig in på ditt konto. För att kunna bli medlem måste Du (såvida Du inte använder Swish som betalmetod) ange betaluppgifter via VISA, MasterCard eller PayPal. Vi sparar aldrig dina betaluppgifter på våra servrar. Däremot sparas betaluppgifterna hos leverantören (Stripe, PayPayl). För Dig som är prenumerant är detta obligatoriskt så länge Din prenumeration är aktiv. För Dig som är Permanent Medlem kan vi ta bort Dina betaluppgifter så snart betalningen har genomförts (kontakta oss för att begära radering av Dina uppgifter). Du som avslutat Din prenumeration kan likaledes få uppgifterna raderade utan motivering. Härutöver kommer Dina personuppgifter aldrig ges till tredje part.

5.2 Nyhetsbrev/CME/E-postlista Tjänsten inkluderar utskick av ett nyhetsbrev max 16 gånger per år. Detta nyhetsbrev innehåller primärt utbildningsmaterial från www.ekg.nu. Vi använder nyhetsbrevet för att skicka CME (Continuous Medical Education) till Dig som är användare på www.ekg.nu eller för dig som prenumererar på nyhetsbrevet. Således är nyhetsbrevet en del av vår utbildningstjänst. Vi fortsätter att skicka utbildningsmaterial till Dig även om Du avslutar Din prenumeration men du kan när som helst gå ur nyhetsbrevet om du inte längre vill ha utbildningsmaterial till Din e-postadress. Nyhetsbrevet kan innehålla information om tjänster/erbjudanden från tredje part.

5.3 Du kan begära att vi raderar alla uppgifter som vi sparat för Dig. Vi raderar uppgifterna inom 72 timmar.

7. Avsluta medlemsskap

7.1 Om du önskar radera ditt användarkonto ber vi dig att skicka en begäran till oss på hej[at]ekg.nu.

8. Sekretess

8.1 Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part.

9. Övrigt

9.1 Bolaget Rawshani Research AB förbehåller sig rätten att ändra ovanstående villkor. Du får en notifikation om sådana ändringar 30 dagar innan de implementeras, varvid du har möjlighet att avsluta ditt medlemskap.

Reklamationer

Du har rätt att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”).
Epost: arn@arn.se

Uppdaterad 2018-05-19.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt