Villkor, cookies & nyhetsbrev

Välkommen som medlem på ekg.nu

De allmänna villkor som deklareras nedan är de villkor som gäller för användning av den webbbaserade tjänsten som finns på ekg.nu. På denna Internetadress tillhandahålls en utbildning i klinisk EKG-diagnostik. Utbildningen – som huvudsakligen tar sig form i bild och text – benämns hädanefter ”Tjänsten”. De villkor som anges nedan utgör ”Allmänna villkor”. Skaparna till Tjänsten benämns ”Upphovsmännen”.

1. Medlemsskap & Säkerhet

1.1. På http://ekg.nu erbjuds en tjänst där du kan få utbildning (huvudsakligen i text och bild) i klinisk EKG-diagnostik och kardiovaskulär medicin. Tjänsten tillhandahålls via en webbplattform som hädanefter benämns ”Applikationen”.

1.2 För att nyttja Applikationen behöver du ett medlemskap. Medlemskapet kan vara behäftat med en kostnad och kräver att du anger e-postadress, namn, adress och yrke. För att skapa ett användarkonto skall du vara minst 18 år, vilket du bekräftar när du skapar kontot.

1.3 Informationen i Applikationen är avsedd för professionella och studerande inom relevanta utbildningar. Primär målgrupp är läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och forskare. Den kunskap som kan inhämtas från Applikationen får inte användas av icke professionella. Informationen i Applikationen skall inte användas för att ersätta evidensbaserad diagnostik, evidensbaserad vård, eller beprövad erfarenhet. Informationen som presenteras i Applikationen avser vara i harmoni med befintliga medicinska riktlinjer och konsensusdokument. Det kan dock inte garanteras att informationen i Applikationen är helt i linje med sådana dokument. Det är användarens ansvar att utröna huruvida informationen som presenteras i Applikationen är användbar och korrekt. Upphovsmännen är legitimerade läkare och gör sitt yttersta för att informationen skall vara korrekt och uppdaterad. Det är ändock varje enskild användares ansvar att bekräfta att informationen är korrekt innan den används. Informationen i Applikationen skall aldrig ersätta evidensbaserad vård och beprövad erfarenhet, ej heller läkares rådgivning.

1.4 Medlemsskapets duration är som följer för respektive prenumeration:

Prenumerationen Obegränsad innebär att Du är medlem under all den tid som webbplatsen existerar. Om webbplatsen upphör att existera, kommer Din prenumeration att upphöra.

Prenumerationen 1 månad innebär att Du är medlem i en månad. Prenumerationen 6 månader innebär att Du är medlem i 6 månader. För prenumerationen Obegränsad betalar Du endast en gång och därefter debiteras Du aldrig igen. För övriga prenumerationer betalar Du månadsvis (29 kr) eller halvårsvis (99 kr) via autogiro. Prenumerationen förnyas automatiskt tills du avslutar prenumerationen. Du kan avsluta prenumerationen när som helst genom att trycka på ”Avsluta prenumeration” på ”Mitt konto”. Om Du avslutar prenumerationen innan den utlöpt har Du ändå tillgång till allt material under återstoden av prenumerationen.

2. Betalning

2.1 Priser för användning av Tjänsten framgår alltid av beställningssidan. Priser och erbjudanden kan variera över tid. Alla priser visas inklusive svensk mervärdesskatt. Upphovsmännen har rätt att från tid till annan justera priserna. Betalning görs direkt på hemsidan via tredjeparts-lösning. Betalningen är säker eftersom hela Applikationen är krypterad enligt branschstandard (SSL/TLS). Vidare sker transaktionen hos tredje part som likaledes implementerar krypterad informationsöverföring. Öppet köp gäller i 3 dagar.

3. Användarrätt

3.1 Som medlem får du en begränsad och återkallelsebar rätt att använda Applikationen för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte dela dina inloggningsuppgifter (till Applikationen) med andra personer. Applikationen har en inbyggd modul som kan upptäcka sådan otillåten användning.

3.2 Det kan inte garanteras att du alltid kommer att komma åt Applikationen via alla mobiltelefoner, datorer, surfplattor eller från alla platser. Applikationen kräver anslutning till Internet. Det kan inte garanteras att Applikationen är felfri eller fri från brister och säkerhetsrelaterade problem. Webbplattformen är konstruerad så att dina personuppgifter lagras säkert och skyddat. All information är krypterad med SSL/TLS.

3.3 Författarna äger rättigheterna till text och bild, såvida inte annat anges i direkt anslutning till text och bild. Du har inte rätt att kopiera, sprida eller sälja informationen utan skriftligt samtycke från författarna.

4. Reklamation

4.1 Om Tjänsten inte fungerar trots att du har de förutsättningar som krävs för att använda Tjänsten, så skall du reklamera den inom 30 dagar.

5. Behandling av personuppgifter & nya dataskyddsförordningen (GDPR)

5.1 Vilka personuppgifter sparar vi? Vi sparar din e-postadress, förnamn, efternamn, arbetsplats (frivilligt) och sysselsättning (frivilligt) när du registrerar dig. Därutöver registrerar vi din IP-adress för Din och vår säkerhet. IP-adressen kan användas för att (1) ifrågasätta huruvida du efterlever villkoret om att inte dela dina inloggningsuppgifter med tredje part, eller (2) för att bedöma huruvida någon obehörig har tagit sig in på ditt konto. För att kunna bli medlem måste Du (såvida Du inte använder Swish som betalmetod) ange betaluppgifter via VISA, MasterCard eller PayPal. Vi sparar aldrig dina betaluppgifter på våra servrar. Däremot sparas betaluppgifterna hos leverantören (Stripe, PayPayl). För Dig som är prenumerant är detta obligatoriskt så länge Din prenumeration är aktiv. För Dig som är Permanent Medlem kan vi ta bort Dina betaluppgifter så snart betalningen har genomförts (kontakta oss för att begära radering av Dina uppgifter). Du som avslutat Din prenumeration kan likaledes få uppgifterna raderade utan motivering. Härutöver kommer Dina personuppgifter aldrig ges till tredje part.

5.2 Nyhetsbrev/CME/E-postlista Tjänsten inkluderar utskick av ett nyhetsbrev max 16 gånger per år. Detta nyhetsbrev innehåller primärt utbildningsmaterial från ekg.nu. Vi använder nyhetsbrevet för att skicka CME (Continuous Medical Education) till Dig som är användare på ekg.nu. Således är nyhetsbrevet en del av vår utbildningstjänst, som Du härmed köper på permanent basis eller prenumeration. Vi fortsätter att skicka utbildningsmaterial till Dig även om Du avslutar Din prenumeration men du kan när som helst gå ur nyhetsbrevet om du inte längre vill ha utbildningsmaterial till Din e-postadress. Nyhetsbrevet kan innehålla information om tjänster/erbjudanden från tredje part.

5.3 Du kan när som helst begära att vi raderar alla personuppgifter som vi sparat för Dig. Du behöver inte motivera varför du vill få uppgifterna raderade. Vi raderar uppgifterna inom 7 dagar från dessa att begäran inkommit.

7. Avsluta medlemsskap

7.1 Om du önskar radera ditt användarkonto ber vi dig att skicka en begäran till oss på hej[at]ekg.nu. Återbetalning av medlemsavgift sker inte, såvida inte reklamation görs (se nedan).

8. Sekretess

8.1 Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part.

9. Ändringar och övrigt

9.1 Upphovsmännen förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor. Du kommer få information om ändring av de Allmänna Villkoren senaste 30 dagar innan villkoren implementeras. Om du inte accepterar villkoren skall du avsluta ditt medlemsskap.

Reklamationer

Allmänna Reklamationsnämnden. Om du har synpunkter eller klagomål på Tjänsten, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”). Du hittar mer information om ARN på www.arn.se. Du kan också kontakta ARN genom nedanstående kontaktuppgifter.

Allmänna Reklamationsnämnden
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Epost: arn@arn.se

Uppdaterad 2018-05-19. Ersätter tidigare version.

error: Innehållet är skyddat.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!