Gruppbeställning

För verksamheter och kurser

Välkommen till Sveriges mest använda utbildning inom klinisk EKG-diagnostik. EKG.nu används av läkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal, BMA och studenter inom respektive yrke. Samtliga medicinska universitet och universitetssjukhus i Sverige använder EKG.nu i utbildning. Utbildningen är utformad systematiskt med videoföreläsningar, e-böcker, tester och intyg för att validera de kliniska färdigheterna. Innehållet är utformat efter riktlinjer från European Society for Cardiology, American Heart Association, American College of Cardiology och International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. Genom EKG.nu får varje anställd tillgång till en omfattande resurs för klinisk EKG-diagnostik och andra viktiga kardiologiska ämnen. Den engelska utgåvan (www.ecgwaves.com) är världens mest använda EKG-utbildning

För att beställa konton till anställda eller studenter ifylles nedanstående formulär. Kontot är permanent och inga ytterligare kostnader tillkommer utöver nedanstående. Vi aktiverar era konton inom 24 timmar efter beställning skickats.

Gruppkonto
Vilka utbildningar önskas?

EKG.nu skapades för att säkra kompetensen bland läkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal, BMA och studenter. Syftet var ursprungligen att täcka alla aspekter av klinisk EKG-diagnostik, inklusive det kliniska omhändertagandet. Sedan starten har utbildningen vuxit avsevärt och nytt utbildningsmaterial tillkommer fortlöpande. Utbildningen är utformad så att en nybörjare kan ta sig an utbildningen och successivt förvärva extensiv kunskap förankrad i kliniska fall och riktlinjer.

Tydligt. Evidensbaserat.

Brugada syndrom.
EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt