Hypertrofi & förstoring

Vänsterkammarhypertrofi (LVH)

Vänsterkammarhypertrofi (LVH) Följande figur visar typiska förändringar vid höger- respektive vänsterkammarhypertrofi:     Vänsterkammarhypertrofi Vanliga orsaker till LVH är aortastenos, aortainsufficiens, hypertoni, kardiomyopati och koarktation. Existerande index har låg sensitivitet men hög specificitet för LVH. De mest använda indexen togs fram för flera decennier sedan. På senare tid har mer avancerade algoritmer utvecklats för datoriserad…

Läs kapitel

Förstorade förmak (P-pulmonale, P-mitrale)

Förmaksförstoring: P-pulmonale & P-mitrale Förmaken kan under patologiska förhållanden dilatera och/eller hypertrofera. EKG kan inte differentiera dilatation från hypertrofi och därför föredras ofta benämningen förmaksabnormitet. Detta ses ofta tillsammans med respektive kammarhypertrofi. Ekokardiografi erbjuder bättre diagnostiska möjligheter än EKG. Kriterierna för förmaksabnormitet har låg sensitivitet men mycket hög specificitet. Något förenklat kan man säga att…

Läs kapitel

Biventrikulär hypertrofi

Hypertrofi av både vänster och höger kammare är vanligt. EKG är relativt okänsligt för att ställa diagnosen eftersom samtidigt förstärkta höger- och vänsterriktade krafter tenderar att ta ut varandra. Följande tecken vid vänsterkammarhypertrofi indikerar samtidig högerkammarhypertrofi: Högerställd el-axel (>90°) Djup S-våg i V5 eller V6 (>6 mm) Stora RS-komplex i flera avledningar P-pulmonale

Läs kapitel

Högerkammarhypertrofi (RVH)

Högerkammarhypertrofi (RVH) Följande bild visar karaktäristiska EKG-förändringar vid höger- respektive vänsterkammarhypertrofi:   Högerkammarhypertrofi Normalt domineras QRS-komplexet totalt av vänster kammares vektor och därför krävs relativt kraftig hypertrofi av höger kammare för att påverka EKG-bilden. Lätt hypertrofi brukar inte medföra EKG-förändringar. På grund av höger kammares anatomiska lokalisation kan diagnosen bli svår även med ekokardiografi. EKG-kriterier…

Läs kapitel

Hypertrofi & förstoring av förmak och kammare

Förstorade hjärtrum: hypertrofi & dilatation Alla fyra hjärtrum kan utveckla hypertrofi och/eller dilatation. Ur hemodynamisk synpunkt skiljer sig genesen till hypertrofi och dilatation: Volymbelastning (diastolisk belastning) ger ett ökat tryck i hjärtummet vilket leder till dilatation. En vanlig orsak är klaffinsufficiens. Tryckbelastning (systolisk belastning) ger ett ökat pumpmotstånd vilket leder till hypertrofi. Vanliga orsaker är…

Läs kapitel
EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig tolka EKG på riktigt!