Pediatrisk EKG-tolkning

Tolkningsmetod, normalvärden, normalvarianter och patologi

Definition av normalt och patologiskt EKG på barn och nyfödda EKG bör tolkas enligt följande algoritm: Hjärtfrekvens Hjärtrytm P-våg PQ-tid QRS-komplexet ST-sträckan T-vågen U-våg QT-tid (QTc-tid) Härnäst diskuteras normalfynd, normalvarianter och vanligt förekommande patologi för varje EKG-parameter. Flera diagnoser som nämns här nedan har redan diskuterats i föregående kapitel och i förekommande fall hänvisas läsaren dit för…

Läs kapitel

Pediatriska aspekter av EKG-avledningar

EKG-avledningar och registrering av EKG på barn På EKG-kurvan är x-axeln (pappershastighet i millimeter per sekund) och y-axeln (amplitud i millivolt) samma som för vuxna. Pappershastigheten är som regel 50 mm/s eller 25 mm/s. Själva pappershastigheten har ingen betydelse för EKG-tolkning men många gånger kan det vara lättare att mäta intervaller (och bedöma EKG-vågorna) med…

Läs kapitel

Introduktion till pediatrisk och neonatal EKG-tolkning (barn)

Bakgrund till pediatrisk och neonatal EKG-tolkning Neonatal och pediatrisk EKG-tolkning följer samma principer som EKG-tolkning för vuxna men det finns avgörande skillnader. Dessa skillnader förklaras av den dramatiska anatomiska och fysiologiska utveckling som barnet genomgår under de första levnadsåren, särskilt det första året. Allteftersom hjärtat och anatomin utvecklas förändras också EKG-bilden. EKG-kurvans amplituder, intervaller och mönster är annorlunda…

Läs kapitel
EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig tolka EKG på riktigt!