Kaposis sarkom i huden

ICD-10 kod för Kaposis sarkom i huden är C460. Diagnosen klassificeras under kategorin Kaposis sarkom (C46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48). Denna ICD-kod kommer…

Kaposis sarkom i mjukvävnad

ICD-10 kod för Kaposis sarkom i mjukvävnad är C461. Diagnosen klassificeras under kategorin Kaposis sarkom (C46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48). Denna ICD-kod kommer…

Kaposis sarkom i gommen

ICD-10 kod för Kaposis sarkom i gommen är C462. Diagnosen klassificeras under kategorin Kaposis sarkom (C46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48). Denna ICD-kod kommer…

Kaposis sarkom i lymfkörtlar

ICD-10 kod för Kaposis sarkom i lymfkörtlar är C463. Diagnosen klassificeras under kategorin Kaposis sarkom (C46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48). Denna ICD-kod kommer…

Kaposis sarkom i multipla organ

ICD-10 kod för Kaposis sarkom i multipla organ är C468. Diagnosen klassificeras under kategorin Kaposis sarkom (C46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48). Denna ICD-kod…

Ospecificerad lokalisation av Kaposis sarkom

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av Kaposis sarkom är C469. Diagnosen klassificeras under kategorin Kaposis sarkom (C46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48). Denna ICD-kod…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt