Lymfoblastiskt lymfom, ospecificerat

ICD-10 kod för Lymfoblastiskt lymfom, ospecificerat är C835X. Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48). Denna ICD-kod kommer från…

Burkitts lymfom

ICD-10 kod för Burkitts lymfom är C837. Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48). Denna ICD-kod kommer från version…

Andra icke-follikulära lymfom

ICD-10 kod för Andra icke-follikulära lymfom är C838. Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48). Denna ICD-kod kommer från…

Icke-follikulärt (diffust) lymfom, ospecificerat

ICD-10 kod för Icke-follikulärt (diffust) lymfom, ospecificerat är C839. Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48). Denna ICD-kod kommer…

Lymfoblastiskt lymfom, T-cells och T-prekursor

ICD-10 kod för Lymfoblastiskt lymfom, T-cells och T-prekursor är C835A. Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48). Denna ICD-kod…

Lymfoblastiskt lymfom, B-cells och B-prekursor

ICD-10 kod för Lymfoblastiskt lymfom, B-cells och B-prekursor är C835B. Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48). Denna ICD-kod…

Småcelligt B-cellslymfom

ICD-10 kod för Småcelligt B-cellslymfom är C830. Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48). Denna ICD-kod kommer från version…

Lymfoplasmocytiskt lymfom (immunocytom)

ICD-10 kod för Lymfoplasmocytiskt lymfom (immunocytom) är C830B. Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48). Denna ICD-kod kommer från…

Nodalt marginalzonslymfom

ICD-10 kod för Nodalt marginalzonslymfom är C830C. Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48). Denna ICD-kod kommer från version…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt