Lymphocytoma cutis benigna

ICD-10 kod för Lymphocytoma cutis benigna är L988C. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras på annan plats (L98),…

Digital myxoid cysta

ICD-10 kod för Digital myxoid cysta är L988D. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras på annan plats (L98),…

Andra sjukdomar i hud och underhud

ICD-10 kod för Andra sjukdomar i hud och underhud är L988W. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras på…

Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad

ICD-10 kod för Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad är L989. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras på…

Fokal mucinos

ICD-10 kod för Fokal mucinos är L985A. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras på annan plats (L98), som…

Lichen myxoedematosus

ICD-10 kod för Lichen myxoedematosus är L985B. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras på annan plats (L98), som…

Pretibialt myxödem

ICD-10 kod för Pretibialt myxödem är L985C. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras på annan plats (L98), som…

Retikulär erytematös mucinos

ICD-10 kod för Retikulär erytematös mucinos är L985D. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras på annan plats (L98),…

Annan och ospecificerad hudmucinos

ICD-10 kod för Annan och ospecificerad hudmucinos är L985W. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras på annan plats…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt