Rikliga pubertetsblödningar

ICD-10 kod för Rikliga pubertetsblödningar är N922. Diagnosen klassificeras under kategorin Riklig, frekvent och oregelbunden menstruation (N92), som finns i kapitlet Sjukdomar i urin- och…

Ovulationsblödning

ICD-10 kod för Ovulationsblödning är N923. Diagnosen klassificeras under kategorin Riklig, frekvent och oregelbunden menstruation (N92), som finns i kapitlet Sjukdomar i urin- och könsorganen…

Rikliga blödningar i anslutning till menopausen

ICD-10 kod för Rikliga blödningar i anslutning till menopausen är N924. Diagnosen klassificeras under kategorin Riklig, frekvent och oregelbunden menstruation (N92), som finns i kapitlet…

Annan specificerad oregelbunden menstruation

ICD-10 kod för Annan specificerad oregelbunden menstruation är N925. Diagnosen klassificeras under kategorin Riklig, frekvent och oregelbunden menstruation (N92), som finns i kapitlet Sjukdomar i…

Oregelbunden menstruation, ospecificerad

ICD-10 kod för Oregelbunden menstruation, ospecificerad är N926. Diagnosen klassificeras under kategorin Riklig, frekvent och oregelbunden menstruation (N92), som finns i kapitlet Sjukdomar i urin-…

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt