Ospecificerad abort-Inkomplett utan komplikation

ICD-10 kod för Ospecificerad abort-Inkomplett utan komplikation är O064. Diagnosen klassificeras under kategorin Ospecificerad abort (O06), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99).…

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt