Fetus papyraceus

ICD-10 kod för Fetus papyraceus är O310. Diagnosen klassificeras under kategorin Komplikationer specifika för flerbördsgraviditet (O31), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99).…

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt