Onormalt stor mängd fostervatten

ICD-10 kod för Onormalt stor mängd fostervatten är O409. Diagnosen klassificeras under kategorin Onormalt stor mängd fostervatten (O40), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och…

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt