Förvärkar och avstannat värkarbete, ospecificerat

ICD-10 kod för Förvärkar och avstannat värkarbete, ospecificerat är O479. Diagnosen klassificeras under kategorin Förvärkar och hotande förtidsbörd (O47), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning…

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt