AB0-isoimmunisering hos foster och nyfödd

ICD-10 kod för AB0-isoimmunisering hos foster och nyfödd är P551. Diagnosen klassificeras under kategorin Hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall) hos foster och nyfödd (P55), som finns i…

Rh-isoimmunisering hos foster och nyfödd

ICD-10 kod för Rh-isoimmunisering hos foster och nyfödd är P550. Diagnosen klassificeras under kategorin Hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall) hos foster och nyfödd (P55), som finns i…

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt