Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), svår

ICD-10 kod för Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), svår är P916C. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra cerebrala rubbningar hos nyfödd (P91), som finns i kapitlet Vissa…

Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), UNS

ICD-10 kod för Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), UNS är P916X. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra cerebrala rubbningar hos nyfödd (P91), som finns i kapitlet Vissa…

Förvärvad hydrocefalus hos nyfödd

ICD-10 kod för Förvärvad hydrocefalus hos nyfödd är P917. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra cerebrala rubbningar hos nyfödd (P91), som finns i kapitlet Vissa perinatala…

Ospecificerad cerebral rubbning hos nyfödd

ICD-10 kod för Ospecificerad cerebral rubbning hos nyfödd är P919. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra cerebrala rubbningar hos nyfödd (P91), som finns i kapitlet Vissa…

Cerebral ischemi hos nyfödd

ICD-10 kod för Cerebral ischemi hos nyfödd är P910. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra cerebrala rubbningar hos nyfödd (P91), som finns i kapitlet Vissa perinatala…

Cerebral leukomalaci hos nyfödd

ICD-10 kod för Cerebral leukomalaci hos nyfödd är P912. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra cerebrala rubbningar hos nyfödd (P91), som finns i kapitlet Vissa perinatala…

Cerebralt retningstillstånd hos nyfödd

ICD-10 kod för Cerebralt retningstillstånd hos nyfödd är P913. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra cerebrala rubbningar hos nyfödd (P91), som finns i kapitlet Vissa perinatala…

Sänkt medvetandegrad hos nyfödd

ICD-10 kod för Sänkt medvetandegrad hos nyfödd är P914. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra cerebrala rubbningar hos nyfödd (P91), som finns i kapitlet Vissa perinatala…

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt