Medfödd missbildning av glaskroppen

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av glaskroppen är Q140. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar i ögats bakre segment (Q14), som finns i kapitlet Medfödda…

Medfödd missbildning av retina

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av retina är Q141. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar i ögats bakre segment (Q14), som finns i kapitlet Medfödda…

Medfödd missbildning av synnervspapillen

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av synnervspapillen är Q142. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar i ögats bakre segment (Q14), som finns i kapitlet Medfödda…

Medfödd missbildning av korioidea

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av korioidea är Q143. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar i ögats bakre segment (Q14), som finns i kapitlet Medfödda…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt