Truncus communis

ICD-10 kod för Truncus communis är Q200. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser (Q20), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar,…

Dubbelt utflöde från höger kammare

ICD-10 kod för Dubbelt utflöde från höger kammare är Q201. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser (Q20), som finns i…

Dubbelt utflöde från vänster kammare

ICD-10 kod för Dubbelt utflöde från vänster kammare är Q202. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser (Q20), som finns i…

Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse

ICD-10 kod för Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse är Q203. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser (Q20), som finns i kapitlet Medfödda…

Dubbelt inflöde till kammare

ICD-10 kod för Dubbelt inflöde till kammare är Q204. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser (Q20), som finns i kapitlet…

Diskordant atrioventrikulär förbindelse

ICD-10 kod för Diskordant atrioventrikulär förbindelse är Q205. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser (Q20), som finns i kapitlet Medfödda…

Förmaksisomerism

ICD-10 kod för Förmaksisomerism är Q206. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser (Q20), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt