Medfödd mitralisinsufficiens

ICD-10 kod för Medfödd mitralisinsufficiens är Q233. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar (Q23), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter…

Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom

ICD-10 kod för Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom är Q234. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar (Q23), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter…

Medfödd aortaklaffstenos

ICD-10 kod för Medfödd aortaklaffstenos är Q230. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar (Q23), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter…

Medfödd aortaklaffinsufficiens

ICD-10 kod för Medfödd aortaklaffinsufficiens är Q231. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar (Q23), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter…

Medfödd mitralisstenos

ICD-10 kod för Medfödd mitralisstenos är Q232. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar (Q23), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt