Medfödd missbildning av knä

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av knä är Q741. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av extremiteterna (Q74), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar,…

Genu valgum, medfödd

ICD-10 kod för Genu valgum, medfödd är Q741A. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av extremiteterna (Q74), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter…

Genu varum, medfödd

ICD-10 kod för Genu varum, medfödd är Q741B. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av extremiteterna (Q74), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter…

Patellarmissbildning

ICD-10 kod för Patellarmissbildning är Q741C. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av extremiteterna (Q74), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser…

Knämissbildning UNS

ICD-10 kod för Knämissbildning UNS är Q741X. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av extremiteterna (Q74), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och…

Arthrogryposis multiplex congenita

ICD-10 kod för Arthrogryposis multiplex congenita är Q743. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av extremiteterna (Q74), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter…

error: Innehållet är skyddat.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!