Psykotropt medel, ospecificerat

ICD-10 kod för Psykotropt medel, ospecificerat är T439. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med psykotropa medel som ej klassificeras på annan plats (T43), som finns…

Monoaminoxidashämmare [MAO-hämmare]

ICD-10 kod för Monoaminoxidashämmare [MAO-hämmare] är T431. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med psykotropa medel som ej klassificeras på annan plats (T43), som finns i…

Andra och ospecificerade antidepressiva läkemedel

ICD-10 kod för Andra och ospecificerade antidepressiva läkemedel är T432. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med psykotropa medel som ej klassificeras på annan plats (T43),…

Neuroleptika av butyrofenon- och tioxantentyp

ICD-10 kod för Neuroleptika av butyrofenon- och tioxantentyp är T434. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med psykotropa medel som ej klassificeras på annan plats (T43),…

Psykostimulantia med missbruksrisk

ICD-10 kod för Psykostimulantia med missbruksrisk är T436. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med psykotropa medel som ej klassificeras på annan plats (T43), som finns…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt