Antiallergiska och antiemetiska läkemedel

ICD-10 kod för Antiallergiska och antiemetiska läkemedel är T450. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som ej klassificeras…

Cytostatika samt immunosuppressiva medel

ICD-10 kod för Cytostatika samt immunosuppressiva medel är T451. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som ej klassificeras…

Vitaminer som ej klassificeras på annan plats

ICD-10 kod för Vitaminer som ej klassificeras på annan plats är T452. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt…

Enzymer som ej klassificeras på annan plats

ICD-10 kod för Enzymer som ej klassificeras på annan plats är T453. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt…

Järn och järnföreningar

ICD-10 kod för Järn och järnföreningar är T454. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som ej klassificeras på…

Antikoagulantia

ICD-10 kod för Antikoagulantia är T455. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som ej klassificeras på annan plats…

Läkemedel som påverkar fibrinolys

ICD-10 kod för Läkemedel som påverkar fibrinolys är T456. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som ej klassificeras…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt