Yrkesmässig exponering för extrem temperatur

ICD-10 kod för Yrkesmässig exponering för extrem temperatur är Z576. Diagnosen klassificeras under kategorin Yrkesmässig exponering för riskfaktorer (Z57), som finns i kapitlet Faktorer av…

Yrkesmässig exponering för vibration

ICD-10 kod för Yrkesmässig exponering för vibration är Z577. Diagnosen klassificeras under kategorin Yrkesmässig exponering för riskfaktorer (Z57), som finns i kapitlet Faktorer av betydelse…

Yrkesmässig exponering för buller

ICD-10 kod för Yrkesmässig exponering för buller är Z570. Diagnosen klassificeras under kategorin Yrkesmässig exponering för riskfaktorer (Z57), som finns i kapitlet Faktorer av betydelse…

Yrkesmässig exponering för strålning

ICD-10 kod för Yrkesmässig exponering för strålning är Z571. Diagnosen klassificeras under kategorin Yrkesmässig exponering för riskfaktorer (Z57), som finns i kapitlet Faktorer av betydelse…

Yrkesmässig exponering för damm

ICD-10 kod för Yrkesmässig exponering för damm är Z572. Diagnosen klassificeras under kategorin Yrkesmässig exponering för riskfaktorer (Z57), som finns i kapitlet Faktorer av betydelse…

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt