Fångenskap och annan inspärrning

ICD-10 kod för Fångenskap och annan inspärrning är Z651. Diagnosen klassificeras under kategorin Problem som har samband med andra psykosociala förhållanden (Z65), som finns i…

Offer för brott och terrorism

ICD-10 kod för Offer för brott och terrorism är Z654. Diagnosen klassificeras under kategorin Problem som har samband med andra psykosociala förhållanden (Z65), som finns…

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt