Brist på avkoppling och fritid

ICD-10 kod för Brist på avkoppling och fritid är Z732. Diagnosen klassificeras under kategorin Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen (Z73), som…

Stress som ej klassificeras på annan plats

ICD-10 kod för Stress som ej klassificeras på annan plats är Z733. Diagnosen klassificeras under kategorin Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen…

Utbrändhet

ICD-10 kod för Utbrändhet är Z730. Diagnosen klassificeras under kategorin Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen (Z73), som finns i kapitlet Faktorer…

Accentuering av personlighetsdrag

ICD-10 kod för Accentuering av personlighetsdrag är Z731. Diagnosen klassificeras under kategorin Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen (Z73), som finns i…

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt