Alternerande hyperfori

ICD-10 kod för Alternerande hyperfori är H505A. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan strabism (skelning) (H50), som finns i kapitlet Sjukdomar i ögat och närliggande organ…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt