Subjektiva synrubbningar

ICD-10 kod för Subjektiva synrubbningar är H531. Diagnosen klassificeras under kategorin Synstörningar (H53), som finns i kapitlet Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59). Denna…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt