Måttlig synnedsättning i båda ögonen

ICD-10 kod för Måttlig synnedsättning i båda ögonen är H542. Diagnosen klassificeras under kategorin Synnedsättning inklusive blindhet (i ett öga eller båda ögonen) (H54), som…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt