Yrsel av central orsak

ICD-10 kod för Yrsel av central orsak är H814. Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i balansapparatens funktion (H81), som finns i kapitlet Sjukdomar i ögat…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt