Hörselnedsättning, ospecificerad

ICD-10 kod för Hörselnedsättning, ospecificerad är H919. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan hörselnedsättning (H91), som finns i kapitlet Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59).…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt