Reumatisk korea utan uppgift om hjärtsjukdom

ICD-10 kod för Reumatisk korea utan uppgift om hjärtsjukdom är I029. Diagnosen klassificeras under kategorin Reumatisk korea (danssjuka) (I02), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt