Hypertensiv hjärtsjukdom utan hjärtsvikt

ICD-10 kod för Hypertensiv hjärtsjukdom utan hjärtsvikt är I119. Diagnosen klassificeras under kategorin Hypertoni med hjärtsjukdom (I11), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99). Denna…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt