Hypertoni sekundär till andra njursjukdomar

ICD-10 kod för Hypertoni sekundär till andra njursjukdomar är I151. Diagnosen klassificeras under kategorin Sekundär hypertoni (högt blodtryck som följd av annan sjukdom) (I15), som…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt